Drentse ArchitectuurPrijs 2023

ArchitectuurPunt Drenthe nodigt ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten etc.), maar ook opdrachtgevers (waaronder gemeenten) en zelfs gebruikers of bewoners van recent gerealiseerde projecten in Drenthe uit, deze aan te melden voor de Drentse ArchitectuurPrijs 2023.
Recent gerealiseerd betekent hier: projecten die na 1 mei 2021 en vóór 1 september 2023 zijn opgeleverd.

Wat en waarom van de Drentse ArchitectuurPrijs
De Drentse ArchitectuurPrijs 2023 zal worden uitgereikt aan de ontwerper(s) van het beste project dat in deze periode in Drenthe is gerealiseerd.
Het project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de woon- en leefomgeving.
Er zal zowel een vakjury-prijs als een publieksprijs worden uitgereikt. Houd voor de digitale publieksstemming deze website in de gaten!
Doel van de Drentse ArchitectuurPrijs is om een groter publiek bewust te maken van de kwaliteit en het belang van de resultaten van de ontwerpende disciplines in Drenthe.

Werkwijze
Wij roepen ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers op om één of meerdere projecten aan te melden in de disciplines architectuur, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur. Zie voor de formele inzendingscriteria het wedstrijdreglement.
Een onafhankelijke vakjury zal op basis van de aanmeldingen en/of voordrachten een voorselectie maken, de zg. longlist. Uit deze longlist bepaalt de vakjury, na een fysiek bezoek aan de projecten, de Vakjury-prijswinnaar.
Tegelijkertijd kan het publiek via een web-enquête uit alle ingezonden (en aan de criteria voldaan hebbende) projecten kiezen om zo een Publieksprijswinnaar te bepalen.
Beide winnaars worden op 15 september 2023, als slot-evenement op het Congres 'Drenthe: méér dan mooi!' bekend gemaakt in De Nieuwe Kolk te Assen.

Prijs
De winnaar(s) ontvangen een kunstwerk, een van de twee delen van de wisseltrofee, in 2014 vervaardigd door beeldend kunstenaars Myrte van Dijk (brons) en wijlen Wille Boudewijn (keramiek). De opdrachtgevers van de winnende projecten ontvangen een oorkonde.

Expositie
Tijdens het Congres 'Drenthe: méér dan mooi!' en dus voorafgaand aan de prijsuitreiking zullen de inzendingen van de longlist tentoongesteld worden in De Nieuwe Kolk. De expositie is na de uitreiking nog een aantal weken te bezoeken.

Jury
De jury is onafhankelijk en beoordeelt de projecten volgens de criteria van het prijsvraagreglement. Daarbij gaat het om zaken als esthetiek, originaliteit, duurzaamheid, interactie met en inpassing in de omgeving, vakmanschap en de rol van de ontwerper.
De vakjury bestaat uit 4 leden met verschillende professionele achtergronden die gezamenlijk het ruimtelijke vakgebied vertegenwoordigen.

Beoordelingscriteria
Op voorwaarde dat een inzending voldoet aan de formele inzendingscriteria zal de vakjury letten op:
- relatie met en meerwaarde voor de omgeving, in de breedste zin van het woord;
- (herleidbaarheid tot) de visie of het ideaal waarop het project is gebaseerd;
- innoverend en/of verrassend karakter van het project;
- kwaliteit, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering van het project;
- vormgeving, zowel originaliteit als passendheid op de plek van het project;
- duurzaamheid in de breedste zin van het woord: betreffende energiehuishouding, bijzondere nieuwe bouwmaterialen, transformeerbaarheid naar ander gebruik, herbruikbaarheid of hergebruik bestaande bouwmaterialen etc.

Per 15 juli is de inschrijving geopend. Sluitingsdatum 28 augustus.